โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

เข้าสู่ระบบ

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลสิเกาสำหรับคุณธรรมดีเด่นระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลสิเกา เข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อแสดงว่ารพ.สิเกา เป็นหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นระดับจังหวัด และที่ 3 ระดับเขต

 

 

17 สิงหาคม 2560 สธ.ตรัง ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อแสดงว่าโรงพยาบาลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นระดับจังหวัด (จากการประกวดหน่วยงานคุณธรรมดีเด่นในระดับจังหวัด) และได้อันดับที่ 3 ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 12 ในงานประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Go to top