โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

 

เอกสาร ITA (2567)

   MOIT1

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.2       

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.4

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

 

   MOIT2

       ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

       ดาวน์โหลดเอกสาร1.2       

       ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.4

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.5

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.6

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.7

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.8

        ดาวน์โหลดเอกสาร2       

        ดาวน์โหลดเอกสาร3

        ดาวน์โหลดเอกสาร4

        ดาวน์โหลดเอกสาร5

        ดาวน์โหลดเอกสาร6

        ดาวน์โหลดเอกสาร7

        ดาวน์โหลดเอกสาร8       

       ดาวน์โหลดเอกสาร9

        ดาวน์โหลดเอกสาร10

        ดาวน์โหลดเอกสาร11

        ดาวน์โหลดเอกสาร12

        ดาวน์โหลดเอกสาร13

        ดาวน์โหลดเอกสาร14     

        ดาวน์โหลดเอกสาร16  

        ดาวน์โหลดเอกสาร18.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร18.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร18.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร18.4

 

   MOIT3

        ดาวน์โหลดเอกสาร1

        ดาวน์โหลดเอกสาร2

        ดาวน์โหลดเอกสาร3

 

   MOIT4

        ดาวน์โหลดเอกสาร1

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร2       

        ดาวน์โหลดเอกสาร3

        ดาวน์โหลดเอกสาร3.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร3.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร3.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร4

        ดาวน์โหลดเอกสาร5

 

   MOIT5

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

      ตุลาคม

      พฤศจิกายน

      ธันวาคม

      มกราคม67

      กุมภาพันธ์67

   

      MOIT6

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.2       

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

      MOIT7

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

        ดาวน์โหลดเอกสาร 4

      MOIT8

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

        ดาวน์โหลดเอกสาร 4

      MOIT9

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

        ดาวน์โหลดเอกสาร 4

      MOIT10

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2.1      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

   MOIT11

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.2       

        ดาวน์โหลดเอกสาร3

        ดาวน์โหลดเอกสาร4

        ดาวน์โหลดเอกสาร5

        ดาวน์โหลดเอกสาร6

        ดาวน์โหลดเอกสาร7

      MOI12

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

        ดาวน์โหลดเอกสาร 4

        ดาวน์โหลดเอกสาร 5

      MOIT13

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

      MOI14

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

        ดาวน์โหลดเอกสาร 4

        ดาวน์โหลดเอกสาร 5

      MOI15

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1.2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2.4

      MOI16

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1.2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2.3

      MOI17

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

        ดาวน์โหลดเอกสาร 4

        ดาวน์โหลดเอกสาร 5

      MOI18

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

        ดาวน์โหลดเอกสาร 4

      MOI19

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

      MOIT20

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.2       

        ดาวน์โหลดเอกสาร3

        ดาวน์โหลดเอกสาร4

        ดาวน์โหลดเอกสาร5

      MOI21

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

        ดาวน์โหลดเอกสาร 4

        ดาวน์โหลดเอกสาร 5

      MOI22

        ดาวน์โหลดเอกสาร 1

        ดาวน์โหลดเอกสาร 2      

        ดาวน์โหลดเอกสาร 3

 

เอกสาร ITA(2566)

 

   MOIT1

       ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.2       

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.4

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

 

   MOIT2

 

       ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

       ดาวน์โหลดเอกสาร1.2       

       ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.4

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.5

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.6

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.7

        ดาวน์โหลดเอกสาร1.8

        ดาวน์โหลดเอกสาร2       

        ดาวน์โหลดเอกสาร3

        ดาวน์โหลดเอกสาร4

        ดาวน์โหลดเอกสาร5

        ดาวน์โหลดเอกสาร6

        ดาวน์โหลดเอกสาร7

        ดาวน์โหลดเอกสาร8       

       ดาวน์โหลดเอกสาร9

        ดาวน์โหลดเอกสาร10

        ดาวน์โหลดเอกสาร11

        ดาวน์โหลดเอกสาร12

        ดาวน์โหลดเอกสาร13

        ดาวน์โหลดเอกสาร14       

        ดาวน์โหลดเอกสาร18.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร18.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร18.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร18.4

        ดาวน์โหลดเอกสาร18.5 

 

   MOIT3

 

        ดาวน์โหลดเอกสาร1

        ดาวน์โหลดเอกสาร2

        ดาวน์โหลดเอกสาร3

 

   MOIT4

 

        ดาวน์โหลดเอกสาร1

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร2       

        ดาวน์โหลดเอกสาร3

        ดาวน์โหลดเอกสาร3.1

        ดาวน์โหลดเอกสาร3.2

        ดาวน์โหลดเอกสาร3.3

        ดาวน์โหลดเอกสาร4

        ดาวน์โหลดเอกสาร5

 

   MOIT5

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.4

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.5

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.6

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.7

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.8

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

      [ไตรมาส3]

       ดาวน์โหลดเอกสาร1

      เดือนเม.ย. 

      เดือน พ.ค. 

      เดือน มี.ค  

  MOIT6

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.2   

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

  MOIT7

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

      ดาวน์โหลดเอกสาร4

      [ไตรมาส 3]

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

      ดาวน์โหลดเอกสาร4

 

  MOIT8

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

      ดาวน์โหลดเอกสาร4

      ดาวน์โหลดเอกสาร5

      ดาวน์โหลดเอกสาร6

  MOIT9

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

      ดาวน์โหลดเอกสาร4

  MOIT10

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

  MOIT11

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

      ดาวน์โหลดเอกสาร5

      ดาวน์โหลดเอกสาร7

  MOIT12

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

      ดาวน์โหลดเอกสาร4

  MOIT13

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

 

  MOIT14

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

      ดาวน์โหลดเอกสาร4

      ดาวน์โหลดเอกสาร5

  MOIT15

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

  MOIT16

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

      ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

  MOIT17

     ดาวน์โหลดเอกสาร1

     ดาวน์โหลดเอกสาร2

     ดาวน์โหลดเอกสาร3

  MOIT19

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

 

  MOIT20

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

      ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

      ดาวน์โหลดเอกสาร4

      ดาวน์โหลดเอกสาร5

      ดาวน์โหลดเอกสาร6

  MOIT21

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

      ดาวน์โหลดเอกสาร4

      ดาวน์โหลดเอกสาร5

  MOIT22

      ดาวน์โหลดเอกสาร1

      ดาวน์โหลดเอกสาร2

      ดาวน์โหลดเอกสาร3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร ITA(2565)

MOIT1

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.4

   ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

   ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

   ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

MOIT2

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.4

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.5

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.6

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.7

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.8

   ดาวน์โหลดเอกสาร2

   ดาวน์โหลดเอกสาร3

   ดาวน์โหลดเอกสาร4

   ดาวน์โหลดเอกสาร5

   ดาวน์โหลดเอกสาร6

   ดาวน์โหลดเอกสาร7

   ดาวน์โหลดเอกสาร7.1

   ดาวน์โหลดเอกสาร8

   ดาวน์โหลดเอกสาร9

   ดาวน์โหลดเอกสาร10

   ดาวน์โหลดเอกสาร11

   ดาวน์โหลดเอกสาร12

   ดาวน์โหลดเอกสาร13

   ดาวน์โหลดเอกสาร13.1

   ดาวน์โหลดเอกสาร15

   ดาวน์โหลดเอกสาร16

   ดาวน์โหลดเอกสาร17.1

   ดาวน์โหลดเอกสาร17.2

   ดาวน์โหลดเอกสาร17.3

   ดาวน์โหลดเอกสาร17.4

   ดาวน์โหลดเอกสาร17.5

MOIT3

   ดาวน์โหลดเอกสาร1

   ดาวน์โหลดเอกสาร2

   ดาวน์โหลดเอกสาร3

 

MOIT4

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.4

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.5

   ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

   ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

   ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

   ดาวน์โหลดเอกสาร3.2

   ดาวน์โหลดเอกสาร3.3

 

MOIT5

   ดาวน์โหลดเอกสาร1

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

   ดาวน์โหลดเอกสาร2

   ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

   ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

   ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

   ดาวน์โหลดเอกสาร3

   ดาวน์โหลดเอกสาร เดือน มีนาคม 2565

   ดาวน์โหลดเอกสาร เดือน เมษายน 2565

   ดาวน์โหลดเอกสาร เดือน พฤษภาคม 2565

   ดาวน์โหลดเอกสาร เดือน มิถุนายน 2565

   ดาวน์โหลดเอกสาร เดือน กรกฎาคม 2565

   ดาวน์โหลดเอกสาร เดือน สิงหาคม 2565

 

MOIT6

  ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

  ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

  ดาวน์โหลดเอกสาร1.3

  ดาวน์โหลดเอกสาร2.1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2.2

  ดาวน์โหลดเอกสาร2.3

MOIT7

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

 

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

 

 

 

MOIT7

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

  ดาวน์โหลดเอกสาร5

  ดาวน์โหลดเอกสาร6

 

 MOIT8

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

  ดาวน์โหลดเอกสาร8(1)

  ดาวน์โหลดเอกสาร8(2)

  ดาวน์โหลดเอกสาร8(3)

  ดาวน์โหลดเอกสาร8(4)

 

  MOIT9

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

 

 MOIT10

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

 

MOIT11

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3.1

  ดาวน์โหลดเอกสาร3.2

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

 

MOIT12

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

   ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

   ดาวน์โหลดเอกสาร2

   ดาวน์โหลดเอกสาร3

   ดาวน์โหลดเอกสาร4

   ดาวน์โหลดเอกสาร5

   ดาวน์โหลดเอกสาร6

   ดาวน์โหลดเอกสาร7

 

 MOIT13

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

 

 MOIT14

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

 

MOIT15

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

  ดาวน์โหลดเอกสาร5

 

MOIT16

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร16.1

  ดาวน์โหลดเอกสาร16.2

  ดาวน์โหลดเอกสาร16.3

 

MOIT17

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร17.1

  ดาวน์โหลดเอกสาร17.2

  ดาวน์โหลดเอกสาร17.3

 

MOIT18

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

  ดาวน์โหลดเอกสาร5

   

 

MOIT19

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

  ดาวน์โหลดเอกสาร5

  ดาวน์โหลดเอกสาร19.1

  ดาวน์โหลดเอกสาร19.2

  ดาวน์โหลดเอกสาร19.3

  ดาวน์โหลดเอกสาร19.4

 

 MOIT20

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

 

MOIT21

  ดาวน์โหลดเอกสาร1.1

  ดาวน์โหลดเอกสาร1.2

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

  ดาวน์โหลดเอกสาร5

  ดาวน์โหลดเอกสาร6

 

 

MOIT22

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

  ดาวน์โหลดเอกสาร5

 

 

MOIT23

  ดาวน์โหลดเอกสาร1

  ดาวน์โหลดเอกสาร2

  ดาวน์โหลดเอกสาร3

  ดาวน์โหลดเอกสาร4

 

เอกสาร ITA(2564)

EB 1 (2564)

EB 2 (2564)

EB 3 (2564)

EB 4 (2564)

EB 5 (2564)

EB 6 (2564)

EB 7 (2564)

EB 8 (2564)

 EB 9 (2564)

 EB 10 (2564)

 EB 11 (2564)

EB 12 (2564)

EB 13 (2564)

EB 14 (2564)

 EB 15 (2564)

 EB 16 (2564)

EB 17 (2564)

EB 18 (2564)

 

EB 19 (2564)

EB 20 (2564)

EB 21 (2564)

EB 22 (2564)

EB 23 (2564)

 EB 24 (2564)

 

เอกสาร ITA(2563)

เอกสารคู่มือ EB25

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลกาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(2562)

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(2562)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร(2561)

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(2561)

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(2561)

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(2561)

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(2561)

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(2563)

9.1 ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานปัจจุบัน

9.2 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน

9.3 แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติิงาน

9.6 รายงานการดำเนินงานการเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน

9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

9.8 มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน

9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี(2561)

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(2561)

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(2561)

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ(2561)

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(2561)

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน(2561)

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน(2561)

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน(2561)

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ(2561)

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(2561)

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ(2561)

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ(2561)

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(2561)

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(2561)

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ(2561)

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ(2561)

Go to top