รพ.สต.ตำบลนาเมืองเพชร รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

รพ.สต.นาเมืองเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 075-278-077

E-mail : mungphet077@hotmail.com