รพ.สต.ตำบลนาเมืองเพชร ประชาสัมพันธ์การให้บริการทันตกรรม

รพ.สต.นาเมืองเพชร มีการให้บริการทันตกรรม ถอน อุด ขูดหินน้ำลาย ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และทำฟันปลอมทุกวันพฤหัสโดยทันตแพทย์ จาก รพ.สิเกา

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 075-278-077

E-mail : mungphet077@hotmail.com