หลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ

แสดงความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของประชากรในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพดาน

ประชากรที่อยู่อาศัยจริง

ประชากรตาม ทะเบียนราษฎร์

ประกัน สังคม

ข้า

ราชการ

สิทธิอื่นๆ

สิทธิ UC

ค่าว่างจาก สปสช.

ร้อยละของประชากร

ที่มีหลักประกันสุขภาพ

ขึ้นทะเบียนในจังหวัด

ขึ้นทะเบียนนอกจังหวัด

รวม

๑,๙๘๙

๒,๓๓๒

๑๙๙

(ร้อยละ ๘.๕๔)

๘๘

(ร้อยละ ๓.๗๗)

(ร้อยละ๐.๐๔)

๑,๙๑๙

๑๒๓

๒,๐๔๒

(ร้อยละ๘๗.๕๖)

(ร้อยละ๐.๐๙)

๙๙.๙๒

ที่มา: รายงานความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  ณ  มีนาคม  ๒๕๕๖

     จากตาราง  พบว่าประชากรในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาเพดาน   มีหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ ๙๙.๙๒ ส่วนใหญ่ประชากรใช้สิทธิ UC ร้อยละ ๘๗.๕๖รองลงมาได้แก่สิทธิประกันสังคม ร้อยละ ๘.๕๔

ข่าวกีฬา ฮอต

คอกีฬาอย่าพลาด..!! ตามติดข่าวสารกีฬาที่อยู่ในกระแสกับเรา

ข่าวเศรษฐกิจ

รวมข่าวสารด้านเศรษฐกิจ จากหลากหลายสำนักข่าวในเมืองไทย

ข่าวแม่และเด็ก

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง สุขภาพ ความงาม แฟชั่นเสื้อผ้า การแต่งตัว ทรงผม ช้อปปิ้ง ความรัก แต่งงาน แม่และเด็ก และอื่นๆอีกมากมาย
Joomla templates by Joomlashine