กิจกรรมปรกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้กิจกรรมประกวดผูสูงอายุสุขภาพดี และมี่การบริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุลยังมีการแข่งขันกิจกรรมอีกมากมาย

P1030214 CustomP1030182 Custom  
P1030199 CustomP1030206 Custom  
P1030224 CustomP1030242 Custom  
Joomla templates by Joomlashine