กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก

เมื่่อวันที่ 15 ส.ค.2557 ได้จัดประชุมวางแผนและมอบของแต่ละระแวงก่อนที่จง สำรวจลูกน้ำยุงลาย/พ้นหมอกควันในโรงเรียน

 P1030307 CustomP1030311 Custom    
 P1030325 CustomP1030301 Custom    
Joomla templates by Joomlashine