โรงพยาบาล สิเกา ตรัง, Sikao Hospital Trang

Menu

Articles

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) กลุ่มการพยาบาลและกลุ่มบริหารทั่วไป 8 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ต.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

ต.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ต.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<

Go to top