กิจกรรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ได้อย่างถูกต้อง และได้รับการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูก พร้อมทั้งมีระบบการส่งต่อ สตรีที่ตรวจพบเป็นมะเร็งปากมดลูกให้ได้รับการรักษาและติดตามเยี่ยมทุกราย

 10668701 384248215062655 679578882 n Custom
10637726 384248191729324 700858891 n Custom 
 10589764 384248185062658 1203979597 n Custom  10656623 384248145062662 954460315 n Custom
 10621843 384248188395991 54132431 n Custom  10668372 384248208395989 1541580900 n Custom

ข่าว IT

Pipes Output
Joomla templates by Joomlashine