กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้ให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่อออก และ โรงเรียนบ้านไสต้นวา พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 6

 10578389 726097024129702 73522629 n Custom  10613850 726098840796187 214406098 n Custom
 10637758 726097100796361 317184394 n Custom  10647708 726098877462850 308497282 n Custom
 10654103 726097054129699 871250694 n Custom  10613850 726098840796187 214406098 n Custom

ข่าว IT

Pipes Output
Joomla templates by Joomlashine