กิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก  ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง ได้มีการจัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา ซึ่งในโครงการมีกิจกรรมนันทนาการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในผู้สูงอายุ อาหารและวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ยาที่ใช้ในผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุด้วย

 1065 Custom 1 Custom 
 10Custom  106Custom
 1066 Custom  1064 Custom

ข่าว IT

Pipes Output
Joomla templates by Joomlashine