กิจกรรมรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก ได้มีการรณรงค์สำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก โดยการรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเก็บ ๓ เก็บ คือ "เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย" และ "๕ ป.ปราบยุงลาย " ดังนี้

        เก็บ ๓ เก็บ

       เก็บที่ ๑ เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำแหล่งเพาะพันธ์ยุง วัสดุที่เหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริม
       เก็บที่ ๒ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์
       เก็บที่ ๓ เก็บน้ำ น้ำกินน้ำใช้เก็บให้มิดชิด  โดยการปิดฝาโอ่ง ถัง ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่

       ๕ ป.ปราบยุงลาย

       ๑. ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
       ๒. เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุกๆ ๗ วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง
       ๓. ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด ปลากระดี่
       ๔. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
       ๕ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย

 

 1006131 208608282626650 691048918 n Custom 922678 208608145959997 958650471 n Custom 
 996860 208658715954940 597303448 n Custom  1014278 208608169293328 1444555109 n Custom
 941704 208608215959990 395713632 n Custom  1016043 208608455959966 1523024378 n Custom

ข่าว IT

Pipes Output
Joomla templates by Joomlashine