กิจกรรมรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออกได้จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนายเชษฐ ทองขำดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออกเป็นประธานในพิธี

 IMG 0145 Custom IMG 2045 Custom 
 IMG 2055 Custom  IMG 2067 Custom
 IMG 2128 Custom  IMG 2196 Custom

ข่าว IT

Pipes Output
Joomla templates by Joomlashine