รพ.สต.บ้านไร่ออก รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

รพ.สต.บ้านไร่ออก รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกับ อสม. ลงสำรวจในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ออก